ترجمه مقاله

  • ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
  • ۰۹۳۵۹۷۷۶۴۷۷-۰۹۱۹۵۰۴۹۵۶۸

جملات معلوم و مجهول

جمله ی معلوم : جمله ی معلوم جمله ای است که فاعل آن مشخص باشد .

جمله ی مجهول : جمله ی مجهول جمله ای است که فاعل آن ( کننده ی کار ) مشخص نیست .

 اینگونه جملات را هنگامی بکار می بریم که :

1- فاعل جمله مشخص نباشد .

2- فاعل از درجه ی اهمیت کمی برخوردار باشد لذا گوینده از ذکر آن خودداری می کند و یا اینکه فاعل  را در آخر جمله ذکر می کند .                                     

3- مفعول و نوع عمل از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد .

طریقه مجهول کردن جملات معلوم

برای تبدیل جملات معلوم به مجهول مراحل زیر را انجام می دهیم :

1- مفعول جمله ی معلوم را به ابتدای جمله ی مجهول انتقال می دهیم .

2- با توجه به زمان فعل جمله ی معلوم از یکی از افعال to be استفاده می کنیم .

تذکر1 : چنانچه فعل جمله ی معلوم حال ساده باشد از یکی از افعال am-are-is استفاده می کنیـــم .

           چنانچه فعل جمله ی معلوم گذشته ساده باشد از یکی از افعال was-were استفاده می کنیم .

           چنانچه فعل جمله ی معلوم آینده ساده باشد از فعل will be استفاده می کنیم .

           چنانچه فعل جمله معلوم ماضی نقلی باشد از have/has been استفاده می کنیم.

           چنانچه فعل جمله معلوم ماضی بعید باشد از had been استفاده می کنیم.

           چنانچه فعل جمله معلوم آینده قصدی باشد از am/is/are going to be استفاده می کنیم.

تذکر2 : فعل to be را متناسب با مفعول جمله ی مجهول بکار می بریم .

3- اسم مفعول ( شکل سوم فعل ) فعل اصلی جمله ی معلوم را بعد از فعل to be در جمله ی مجــهول    بکار می بریم .

4- بقیه ی جمله ی معلوم را پس از اسم مفعول در جمله ی مجهول بازنویسی می کنیم .

یادآوری : جملات معلومی را می توان به مجهول تبدیل کرد که فعل آن متعددی  بوده و پس آن مفعول  بکار رفته باشد .بنابراین جملات معلومی که فعل آن لازم باشد را نمی توان به مجهول تبدیل کرد زیرا در اینگونه جملات مفعول وجود ندارد .

                       بقیه ی جمله + مفعول + فعل اصلی + فاعل = جمله ی مـعلوم 

بقیه ی جمله + اسم مفعول + یکی از اشکال to be + مفعول = جمله ی مجهول

تذکر : چنانچه مفعول در جمله ی معلوم بشکل ضمیر مفعولی بکار رفته باشد هنگامی که آنرا به ابتدای

         جمله ی مجهول منتقل می کنیم می بایست آنرا بشکل ضمیر فاعلی مشابهش تبدیل کنیم .

me                       I                             us                        we 

you                    you                         you                       you

him                     he                          them                    they

her                     she   

it                         it 

دیدگاه ها

ارسال نظر

اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.