ترجمه مقاله

 • ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
 • ۰۹۳۵۹۷۷۶۴۷۷-۰۹۱۹۵۰۴۹۵۶۸

گرامر نقل قول

هنگامیکه میخواهیم گفته‌های شخص دیگری را نقل کنیم، می‌توانیم از دو حالت مختلف استفاده کنیم:

1- می‌توانیم گفته‌های شخص مورد نظر را عیناً (واو به واو) تکرار کنیم (نقل قول مستقیم):

 • She said, 'It is raining.'

و یا می‌توانیم از نقل قول غیر مستقیم استفاده کنیم:

 • She said that it was raining.

در مثال زیر به تغییرات ایجاد شده خوب دقت کنید:


1- در نقل قول غیر مستقیم همیشه می‌توانیم that را حذف کنیم:
 • I told her (that) I wasn't hungry.

 • He said (that) he was feeling ill.

2- پس از tell حتماً باید نام شخص مخاطب (اسم یا ضمیر) ذکر شود ولی پس از say چیزی نمی‌آید:
 • He told her that ...

 • He said that ...

 


جدول تغییرات از نقل قول مستقیم به غیرمستقیم

در نقل قول غیرمستقیم، فعل اصلی جمله معمولاً زمان گذشته است و نیز افعال موجود در بقیه جمله هم باید به زمان گذشته تبدیل شوند. این تغییرات به شرح زیرند:


مثال

غیر مستقیم

 → مستقیم

'I love you,' he said. → He told her that he loved her.

گذشته ساده

حال ساده →

'I'm talking on the phone,' she said. → She said that she was talking on the phone.

گذشته استمراریحال استمراری 

He said, 'The rain has stopped'. → He said that the rain had stopped.

گذشته کاملحال کامل 

He said, 'I've been reading for 3 hours.' →  He said that he had been reading for 3 hours.

گذشته کامل استمراریحال کامل استمراری 

He said, 'I met him in the theatre.' → He said he had met him in the theatre.

گذشته کاملگذشته ساده 

'I was driving carefully,' he told the police. → He told the police he had been drivingcarefully.

گذشته کامل استمراریگذشته استمراری 


1- اگر در جمله نقل قول مستقیم از گذشته کامل استفاده شده باشد، در جمله نقل قول غیرمستقیم تغییری ایجاد نمی‌شود:

Tom said, 'when I arrived, she had gone.' → Tom said when he had arrived, she had gone.

2- همیشه مجبور نیستیم که فعل را در جمله نقل قول غیرمستقیم تغییر دهیم. اگر ما چیزی را نقل قول کنیم که همچنان صحیح می‌باشد، دیگر نیازی به تغییر فعل (از زمان حال به گذشته) نیست. مثلاً:

'He loves ice-cream,' his mother said. → His mother said that he loves (or loved) ice-cream. (he still loves ice-cream)

در مثال بالا پر واضح است که او (he) همچنان به بستنی علاقمند است و دلیلی ندارد این علاقمندی تغییر کرده باشد.

 


افعال کمکی وجهی در نقل قول غیرمستقیم

در نقل قول غیرمستقیم افعال کمکی وجهی may ،can ،will و shall به might، could، would و shouldتبدیل می‌شوند. یعنی:


نقل قول غیرمستقیم

WOULD, COULD,
MIGHT, SHOULD

تبدیل می‌شود به

نقل قول مستقیم

WILL, CAN, 
MAY, SHALL

مثال:

 • 'I will sell my car,' he told me.
  He told me that he would sell his car.

 • 'I can help you,' he said.
  He said he could help me.

 • 'The teacher may be ill,' he said.
  He said that the teacher might be ill.

ولی افعال کمکی used to، ought to و must در جملات نقل قول غیرمستقیم تغییری نمی‌کنند:

 • I told her that I used to smoke twenty a day.


تغییرات لازم دیگر در نقل قول غیرمستقیم

در نقل قول غیرمستقیم علاوه بر تغییراتی که در افعال صورت می‌گیرد، در بعضی دیگر از اقسام کلمه، از جمله قیدها نیز تغییراتی ایجاد می‌شود که در جدول زیر بعضی از آنها را می‌بینید:


غیرمستقیم

مستقیم→

that

this

those

these

there

here

then

now

that day

today

the previous day / the day before

yesterday

the next day / the following day

tomorrow

the following week / year ...

next week / year ...

the previous week / year ...

last week / year ...

چند مثال:

 • 'I like it here,' he said.
  He said that he liked it there.

 • He said, 'We'll visit the factory tomorrow.'
  He said that he would visit the factory the next day

دیدگاه ها

ارسال نظر

اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.