ترجمه مقاله

  • ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
  • ۰۹۳۵۹۷۷۶۴۷۷-۰۹۱۹۵۰۴۹۵۶۸

آموزش گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

آموزش گرامر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

Much, Many, A lot of

 A great deal of

می دانیم که اسم ها از نظر تعداد به دو گروه تقسیم می شوند :اسم های قابل شمارش و اسم های غیر قابل شمارش :

 اسامی قابل شمارش که ,وقتی بیشتر از یکی است جمع می بندیم مانند : ,word visitor, book, pen , opinion,

 

اسامی غیر قابل شمارش که نمی توانیم آنها را جمع ببندیم مانند: milk , water, money, happiness, coffee

 

muchبا اسم های غیر قابل شمارش و معمولاً در جملات منفی و سوالی بکار می رود و اسم بعد از آن همواره مفرد است :

Does  your brother drink much water ?

They don’t have much in common.

Do you have much time?

در جملات مثبت بجای much   از  a great deal (of) یا a lot (of)  استفاده می شود:

He has done a great deal for the blind.

The villagers liked him a lot.

I drink a great deal of milk every day.

many با اسم های قابل شمارش و در جملات منفی و سوالی بکار میرود و اسم بعد از آن همواره به صورت جمع است :

Do you know many English words?

I don’t have many story books.

در جملات مثبت به جای many    از   a lot of استفاده میشود.

She has a lot of English books.

We have to do a lot of things.

 

much  و  many  را بعد از  very, as, too, so در جملات مثبت نیز به کار می بریم:

She talks too much.

Thank you so much.

Thank you very much

دیدگاه ها

ارسال نظر

اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.