ترجمه مقاله

  • ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
  • ۰۹۳۵۹۷۷۶۴۷۷-۰۹۱۹۵۰۴۹۵۶۸

تفاوت میان Also,Too,As well

Also , Too , As well

 

این کلمات همه یک معنی دارند: “همچنین ” ” نیز ” .تفاوت آنها از جهت محل قرار گرفتن آنها در جمله است:

also پیش از فعل اصلی جمله می آید مثال:

I have read the book and I  have also seen the film.

کتاب را خوانده ام و فیلم را دیده ام

در جمله بالا  have  فعل کمکی و  seen  فعل اصلی است و می بینیم که also پیش از آن آمده است.

اگر فعل  be  فعل اصلی جمله باشد also بعد از آن می آید.مانند :

She is also clever.

too  و  as well معمولاً در آخر جمله می آیند :

I have read the book and I have seen the film as well.

                                         یا

I have read the book and I have seen the film ,too.

توجه : این کاربرد ها  برای جمله های مثبت است .

 

Either

 

اگر جمله منفی باشد بجای as well یا too   از either استفاده می کنیم.مثال:

I  haven’t read the book. My sister hasn’t either.

Tom had written : “ I don’t know.”, and John had written “I don’t either.”

Too , Enough

در این بحث too و  enough بصورت قید به کار می روند:

too در این حالت پیش از صفت می آید و معنی بیش از حد به آن میدهد و جمله بار منفی پیدا میکند.مثال:

This man is too ill to need a doctor.

این  مرد بیش از حدی که به پزشک احتیاج باشد بیمار است.(یعنی در واقع مراجعه به پزشک کار بیهوده ای ا ست واو تلف خواهد شد.)

بوسیله too  میتوان دو جمله را به یک جمله تبدیل کرد:

۱-The bed is uncomfortable. I can’t sleep on it.

2-The bed is too uncomfortable for me to sleep on.

معنی شماره ۱ که دارای دو جمله است با شماره ۲ یکی است.

enough بعد از صفت می آید و معنی بحد کافیمیدهد و جمله بار مثبت پیدا میکند.

The man is ill enough to need a doctor.  این  مرد در حدی بیمار است که به پزشک احتیاج دارد.

بوسیله enough  نیز میتوان دو جمله را به یک جمله تبدیل کرد.

The book is easy. A little boy can understand it.

The book is easy enough for a little boy to understand.


دیدگاه ها

ارسال نظر

اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.