ترجمه مقاله

  • ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
  • ۰۹۳۵۹۷۷۶۴۷۷-۰۹۱۹۵۰۴۹۵۶۸

گرامر only

Only


onlyهم به حالت صفت کاربرد دارد و هم بحالت قید .

حالت صفتی مانند:

Shirin was the only student that answered the question.شیرین تنها شاگردی بود که به سوال پاسخ داد.

Farhad is the only child they have.فرهاد تنها بچه ای است که دارند.

 

حالت قیدی مانند:

We can only guess what has happened to him.فقط می توانیم حدس بزنیم چه به سر او آمده است.

 

only بر حسب محلی که در جمله دارد مفهوم متفاوت به جمله میدهد.دو جمله زیر را که کلماتشان یکی است از لحاظ معنی با هم مقایسه می کنیم:

۱-He lent it to me only.او فقط به من آنرا امانت داد.( مفهوم جمله این است که به  کسی دیگر نداد.)

۲-He only lent it to me.او فقط به امانت به من داد. (مفهوم جمله این است که به من نبخشید.)

می بینیم که جابجا شدن only در دو جمله ای که کلماتشان یکی است چقدر مفهوم آنرا متفاوت می کند.

……………only

هنگامی که بخواهیم ورود اشخاص متفرقه را به جایی ممنوع کنیم میتوانیم از onlyاستفاده کنیم.

members only!           فقط اعضاء(حق ورود دارند)

women only !تنها بانوان

students only !  تنها دانشجویان

می بینیم که بدینوسیله می توانیم از بکاربردن عبارات طولانی صرفه جویی کنیم.

If only

if only  یعنی ای کاش و در مفهوم آرزو بکار میرود و معادل I wish  است .مانند:

If only I could stay longer. ای کاش میتوانستم بیشتر بمانم.

If only I had taken a taxi. ای کاش تاکسی می گرفتم.

توجه: بعد از   if only و یا  I wish برای زمان حال از ساختار گذشته و برای زمان گذشته از ساختار ماضی بعید استفاده می کنیم.در زمان آینده نیز بجای  will یا   shall از would یا should   استفاده میکنیم.

 

Not only , but also

این عبارت بعنوان کلمات ربط دو جمله را بهم وصل می کندو معنی  “نه فقط ………بلکه …………….. “می دهد.

I not only love my parents but also respect them.

My brother not only has passed  Term Four but also he has obtained the elementary certificate

دیدگاه ها

ارسال نظر

اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.