ترجمه مقاله

  • ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
  • ۰۹۳۵۹۷۷۶۴۷۷-۰۹۱۹۵۰۴۹۵۶۸

آموزش گرامر اسم (Noun)

Noun (اسم)

 

جانداران ، اشیاء ، جاها (مکان) و حالات از لحاظ دستور زبان  ” اسم ” هستند. مانند:

country  – کشور man  مرد  -cat  گربه   – table  میز-yard حیاط-  London لندن  – hunger  گرسنگی

 

اسم از نظر تعداد بر دو نوع است :

۱-اسم مفرد(singular) که بر یکی دلالت میکندمانند : girl , boy , bird , chicken , student , dentist

2-اسم جمع( plural)  که بر دو یا بیشر دلالت میکند. مانند :girls , boys , birds , students , dentists .

 

اسم مفرد به چند طریق تبدیل به جمع می شود:

۱-    با آوردن  “ S”  به آخر اسم مفرد مانند :

tree           trees        bottle           bottles      computer            computers      desk            desks

2- با آوردن es  به آخر اسم هایی که حرف آخر آنها   o , x , ch , sh , s  باشد :

bus          buses    brush         brushes   watch         watches   box         boxes    potato         potatoes

3-اسم هایی که آخر آنها f  یا fe  باشد برای جمع بستن f  یا  fe را بر میداریم و به جای آن ves می گذاریم مانند :

wolf          wolves              life          lives     knife             knives              wife            wives

در این گروه کلماتی از این قاعده مستثنی هستند و برای جمع فقط  “ S “ به آخر آنها می آید:مانند:

مفردمعنیجمع
chiefرئیسChiefs
roofپشت بامRoofs
safeگاو صندوقSafes
beliefعقیدهBeliefs4- اسم هایی که آخر آنها حرف y    باشد و پیش از y  حرف صدا دار(a ,e , i , o , u ) باشد برای جمع بستن فقط s  می گیرند:

day           days             toy          toys          boy          boys               play            plays

5- اسم هایی که آخر آنها حرف y    باشد و پیش از y  حرف بیصدا باشد برای جمع بستن y  را بر میداریم و ies اضافه میکنیم :

city           cities            lady           ladies         country          countries

6- بعضیکلمات با تغییر حروف صدا دار جمع بسته می شوند :

man           men         woman          women        mouse           mice      goose               geese

دیدگاه ها

ارسال نظر

اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.