ترجمه مقاله

  • ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
  • ۰۹۳۵۹۷۷۶۴۷۷-۰۹۱۹۵۰۴۹۵۶۸

صفت بخش 2(Adjective part 2)

صفت هایی که بیش از یک سیلاب دارند شامل :

(دو سیلابی)  careful              (سه سیلابی)   beautiful              (چهار سیلابی)  interesting

صفت هایی که بیش از یک سیلاب دارند با  more  و  the  most قبل از آنها بترتیب تفضیلی و عالی میشوند.


درجه مطلقدرجه تفضیلیدرجه عالی
usefulmore usefulthe most useful
expensivemore expensivethe most expensive
dangerousmore dangerousthe most dangerous
wonderfulmore wonderfulthe most wonderful

به جمله های زیر توجه کنید:

Try to  be more careful than before.سعی کن از گذشته دقیقتر باشی.
This picture is the most beautiful of all.این تصویر از همه زیباتر است.

توجه : پاره ای صفات دو سیلابی مانند صفات تک سیلابی با  er و  est تفضیلی و عالی می شوند:

happy                   happier               happiest

pretty                    prettier               prettiest

easy                      easier                 easiest

اما عمدتاً با  more و  most تبدیل میشوند.

as………………………………………………….as

به این دو جمله توجه کنید:

Mr. K is forty years old. Mr. R is forty years old.

old صفت برابر این آقایان است. صفت برابر با  as  بیان می شود:

Mr. K is as old as  Mr R.

Independent Adjectives (صفات مستقل)

صفاتی هستند که از خود تفضیلی و عالی دارند و پیرو قواعدی که دیده ایم نیستند و استقلال دارند .از اینرو آنها را صفات مستقل میگویند.مانند :

SuperlativeComparativePositive
bestbettergood
worstworsebad
leastlesslittle
mostmoremuch
mostmoremany

دیدگاه ها

ارسال نظر

اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.