ترجمه مقاله

  • ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
  • ۰۹۳۵۹۷۷۶۴۷۷-۰۹۱۹۵۰۴۹۵۶۸

make...

کاربرد های make زیاد و دانستن مهمترین آنها برای زبان آموزان لازم است.در این مطلب به ذکر پاره ای از آنها می پردازیم.

make an appointment قرار ملاقات گذاشتن

You can’t just open the door and go in.You have to make an appointment.

نمیتوانید همینطور در را باز کنید و داخل شوید. باید قرار ملاقات بگذارید.

 

make public به اطلاع عموم رساندن:

The government made the news public. دولت اخبار را به اطلاع همه رساند.

 make money پول در آوردن:

Making money is not so easy as some people think. پول در آوردن به آن آسانی که بعضی می پندارند نیست.

 

make one’s living خرج زندگی را در آوردن ، امرار معاش کردن

I cannot understand how he makes his living.نمی فهمم او چگونه خرج زندگی اش را تامین میکند.

Can he make a living from writing petition. آیا او میتواند از عریضه نویسی امرار معاش کند؟

 make شدن :

۱۲ inches make 1 foot ; and 3 feet make 1 yard.12 اینچ یک فوت و سه فوت یک یارد می شود.(یارد از متر کمتر است)

make وادار کردن

بعد از  make به معنی وادار کردن فعل بصورت مصدر بدون  toمی آید.

Proverbs :One swallow does not make spring.(ضرب المثل) از یک گل بهار نمی شود.

A friend in need is a friend indeed. دوست آن باشد که گیرد دست دوست           در پریشان حالی و درماندگی

چند معنی دیگر make :

to make a friend of = to make friends with   دوست شدن

to make  up for  جبران کردن ;  to make a will   وصیت کردن

to make merry  خوشی کردن;    to make laugh  خنداندن

دیدگاه ها

ارسال نظر

اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.