ترجمه مقاله

  • ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
  • ۰۹۳۵۹۷۷۶۴۷۷-۰۹۱۹۵۰۴۹۵۶۸

علائم ریاضی

1)  +  plus 
 مثال :Two plus three is five . (2+3=5) 
 
2) -  minus 
 مثال : Six minus four is two. (6 – 4=2) 
 
3) × multiplied by 
 مثال : Two multiplied by three is six. (2×3=6) 
 
4) ÷  divided by 
 )  مثال Thirty six divided by 4 is 9.  (36÷4=9) 
 
5)    equal / is 
 مثال ) Two plus three equals / is  five. (2+3=5) 
 
6) per cent  /%  percent 
   جمع نمی گیزد. s   قزار می گیزد. cتوضیح = استزس (آوای بلند) روی 
 )  مثال of the people who work here are men. (90%) Ninety percent 
 مثال )often stated that we use only 10 per cent of our brain.   It is 
one/a اصطلاح = کاملا   hundred percent  =  completely 
 )  مثال I agree with you a hundred percent. 
 
7) 3²  three squared 
  ) مثال Four squared is 16. (4² = 16) 
 
8) 5³  five cubed 
  ) مثال Two cubed is 8 / The cube of 2 is 8. 
 
9) power 
 توان=  توضیح
مثال) Three to the power of two is 9. (3²=9) 
مثال) Four to the power of three is 64. = 4³=64 
 
10)  √  square root 
 جذر=  توضیح
  )  مثال The square root of 64 is 8. 
 
11) cube root 
 ریشه سوم=  توضیح
  ) مثال The cube root of 64 is 4.

دیدگاه ها

ارسال نظر

اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.