ترجمه مقاله

  • ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
  • ۰۹۳۵۹۷۷۶۴۷۷-۰۹۱۹۵۰۴۹۵۶۸

آشنایی با مقاله و اهمیت ترجمه آن

آشنایی با مقاله و اهمیت ترجمه آن

آشنایی با مقاله و اهمیت ترجمه آن

مقاله انشایى است که حجمى متوسط دارد و در مورد موضوعى معیّن بحث مى کند. نویسنده باید حدود موضوع را رعایت کند و به روشنى آن را توضیح دهد.معمولا مقاله به نوشته ای گفته می شود که یکی از اهداف نویسنده آن بررسی یکی از مسائل علمی، ادبی، اجتماعی، اخلاقی و جز آنها باشد و قصد دارد با پژوهش دقیق موضوع را اثبات یا رد کند.مقاله نوشته ایست که اطلاعات دانشنامه‌ای و یا سالنامه‌ای را در برگیرد و به عبارتی یک نوشته آکادمیک است که نتایج یک پژوهش علمی را برای متخصصین یک حوزه نظری خاص ارائه می دهد.مقاله در لغت به معنای گفتار ، مبحث ، سخن ، قول و فصلی از کتاب یا رساله ای است .

آخرین قدم در آماده سازی مقاله؛ترجمه آن به زبان انگلیسی جهت ارسال به مراکز معتبر می باشد. ترجمه مقاله شما باید فاقد اصطلاحات محاوره باشد و تماما از اصطلاحات تخصصی و نگارش حرفه ای برخوردار باشد.به طوریکه گویای پیام شما و اعتبار نوشتار شما باشد.در صورت رعایت معیارهای لازم مقاله شما آماده چاپ در مجلات بین المللی خواهد شد.